โครงการและแผนงานสำคัญด้านคมนาคม ขนส่ง พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

มกราคม 24, 2015, 07:59:21 am โดย khukhan
0
5774
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมาประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับ ผวจ.ศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)
ติดตามความคืบหน้าโครงการและแผนงานสำคัญด้านคมนาคม ขนส่ง ทั้งที่กำลังดำเนินงานอยู่ และแผนการดำเนินงานในอนาคต

มีสาระสำคัญ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

-โครงการถนนตัดใหม่ ในเขตตัวเมืองศรีสะเกษ
ติดตามผลการประชาพิจารณ์ และหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ในเส้นทางต่างๆ ได้แก่
1.ถนนตัดใหม่ ขนาด 4 เลน บายพาส แยก ม.รามคำแหง-ถนนกสิกรรม (ว.เกษตร) ระยะทาง 3 กม.เศษ
2.ถนนเฉลิมราชย์ ตัดใหม่ ขนาด 4 เลน ต่อขยายจาก มรภ.-ข้ามทางรถไฟ- ทล.226 บริเวณหน้าห้างโลตัส/แม็กโคร

-โครงการถนนวงแหวนเมืองศรีสะเกษ (ทล.294)
1.โครงการขยายพื้นผิวการจราจรช่วง แยก อ.ส.-แยกโรงไอติม-แยกพืชสวน ร่วมกับการก่อสร้างทางยกระดับ (fly over) ข้ามทางรถไฟ บริเวณหน้า สนง.อบจ.ศรีสะเกษ
2.ความคืบหน้าโครงการถนนวงแหวนรอบทิศเหนือ
3.แนวทางโครงการถนนวงแหวน รอบทิศใต้ แนวใหม่

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 226 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
1.ความคืบหน้าการก่อสร้างขยายถนน เป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย
2.โครงการก่อสร้างขยายถนน เป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงอุทุมพรพิสัย-ห้วยทับทัน บรรจบเขตติดต่อ จ.สุรินทร์ (เริ่มปีงบประมาณ 2559 หรือ ตุลาคม 2558)

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 220 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
1.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงศรีสะเกษ-วังหิน เริ่มปีงบประมาณ 2559
2.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงวังหิน-ขุขันธ์-บรรจบ ทล.24 เริ่มปีงบประมาณ 2559

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
1.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงปราสาท-สังขะ-ขุขันธ์ เริ่มปีงบประมาณ 2559
2.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงขุขันธ์-ไพรบึง เริ่มปีงบประมาณ 2559
3.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงไพรบึง-กันทรลักษ์ เริ่มปีงบประมาณ 2559
4.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงกันทรลักษ์-เขตติดต่อ จ.อุบลราชธานี เริ่มปีงบประมาณ 2559
รวมงบประมาณ ทุกโครงการ กว่า 4,500 ล้านบาท

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 221 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
1.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงกันทรลักษ์-เขาพระวิหาร ตอนที่ 1 เริ่มปีงบประมาณ 2559
2.โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็นแบบทางหลวงชั้นพิเศษ ขนาด 4 เลน ช่วงกันทรลักษ์-เขาพระวิหาร ตอนที่ 2 เริ่มปีงบประมาณ 2559

งบประมาณทั้งโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษ

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2201
การก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน เป็นขนาด 4 เลน ช่วงแยกนาเจริญ (ทล.24)-ด่านช่องสะงำ

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 221, 2111
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ทล.221 เป็นขนาด 4 เลน ช่วง เขตต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (กุดโง้ง)-พยุห์
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ทล.221 เป็นขนาด 4 เลน ช่วงพยุห์-ศรีรัตนะ
3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ทล.2111 ช่วงพยุห์-ไพรบึง

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2085, 2178 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ทล.2085 เป็นขนาด 4 เลน จากจุดบรรจบแยก ทล.24 บริเวณแยกบ้านจาน อ.กันทรลักษ์- อ.เบญจลักษ์-แยก อ.โนนคูณ
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ทล.2178 เป็นขนาด 4 เลน จากจุดบรรจบแยก ทล.2085 บริเวณเขต อ.โนนคูณ-เขตติดต่อ จ.อุบลราชธานี (อ.สำโรง, อ.วารินชำราบ)

-โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับ (fly over) และอุโมงค์/ทางลอดข้ามทางรถไฟ
1.จุดตัดบายพาสเมืองศรีสะเกษ ฝั่งตะวันตก บริเวณหน้า สนง.อบจ.ศรีสะเกษ
2.จุดตัด อ.อุทุมพรพิสัย
3.จุดตัด อ.กันทรารมย์
4.จุดตัด อ.ห้วยทับทัน

และพิจารณาหารือข้อมูลเพิ่มโครงการทางต่างระดับบริเวณจุดตัด รอยต่อ อ.กันทรารมย์-อ.วารินชำราบ

-การพิจารณาข้อมูลโครงการสนามบินศรีสะเกษ
 ถือว่าเป็นโครงการไฮไลท์ ในการประชุมเมื่อวานนี้ก็ว่าได้ ข้อมูลที่มีการพิจารณาได้แก่ ที่ตั้งโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และการผลักดันงบประมาณ ซึ่งท่าน รมช. รับปากว่าจะนำไปสานต่อเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเร่งดวน สำหรับพื้นที่โครงการที่ทาง จ.ศรีสะเกษ นำเสนอ ได้แก่พื้นที่ที่ดินราชพัสดุในรอยต่อระหว่าง อ.เมืองศรีสะเกษ-อ.วังหิน ในแนว ทล.220 ล่าสุดทางประเทศเพื่อนบ้านได้มี master plan แผนแม่บท แนวโครงการพัฒนาระบบรางทั่วประเทศ ออกมาเพิ่มเติม เพื่อขยายเส้นทางรถไฟสำหรับการเดินทาง การท่องเที่ยวและการขนส่งเชิงพาณิชย์ หนึ่งในเส้นทางที่กำหนดออมาแล้ว คือ เส้นทางเลียบชายแดนกัมพูชาตอนเหนือ หรือเลียบแนวชายแดนภาคอีสาน-เข้าไปที่ลาวตอนใต้-เวียดนามใต้ โดยมีชุมทางใหญ่อยู่ที่ ช่องสะงำ

นอกจากนั้น ยังมีอีกแนวคือ ในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ จากช่องสะงำ-สนามบินนานาชาติแห่งใหม่-เมืองเสียมราฐ ....

Cr..@SK@  11 มกราคม 2558« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2015, 08:02:46 am โดย khukhan »

ความคิดเห็น
 

ประกันภัยรถยนต์ หวย หวยออนไลน์ Jetsadabet
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12